2011 -> Produktion av appar  


I början 2011 fick jag en förfrågan om att göra en app för Google Play i samband med ett projekt om Storstockholms gröna kilar inriktad på turism men även för idella organisationer. Projektledaren frågade mig: "du som gör så många hemsidor, kan du inte göra en app?" Jag gjorde en prototyp med namnet "Naturkulturism" och den gillades av projektgruppen och har sedan utvecklats vidare. Därefter har jag fortsatt att tillverka appar och några av dem ser du i bilden ovan. Om du klickar på dem ser du hur de ser ut och fungerar.