1956-1969 Flottistepoken  

Efter realexamen ville jag börja på F11 som flygtekniker, men de tog bara in nya elever varannat år. Jag sökte därför till Flottan och blev antagen som befälselev med yrkesgrenen eldledningselektriker (det som numera heter systemtekniker) den 1:a juli (min födelsedag) 1956.
Rekrytkursen 1956
Efter rekrytkursen och verkstadskurs 1 på Karlskrona Örlogsskolor förflyttades vi till Maskinskolan på Berga Örlogsskolor i oktober 1956. Där mönstrade vi ombord på pansar-skeppet Gustav V, som hennes sista besättning. Vi körde för egen maskin in till Beckholmen för avrustning och bogserades ut till Berga i april 1957.

Pansarskeppet Gustav V

I april 1957 mönstrade jag ombord på kryssaren Tre kronor som eldledningselektriker och tjänstgjorde ombord fram till april 1958.

Kryssaren Tre Kronor

Då befordrades jag till korpral
och fick följa med som elektriker på Älvsnabben på hennes resa till Spetsbergen och Murmansk, en mycket intressant och unik resa. Jag mönstrade av Älvsnabben i september 1958.

HMS Älvsnabben på Spetsbergen.

 

 

Nästa sjökommendering i september 1958 blev provturskommandot för de nya landskapsjagarna, och de som återstod att köra var Södermanland, Gästrikland och Hälsningland. I samband med avmönstringen i april 1959 antogs jag som furirsaspirant.

Jagaren Gästrikland

Eftersom jag hade realexamen gick jag en kortare furirskola och gick yrkeskurs 2 på Berga från april 1959 till 2 sept 1959 då jag befordrades till furir.


Berga slott
Därefter var det åter dags för en ny sjötjänst, denna gång ombord på Jagarna Hälsingland och Småland i förmansbefattningar. Denna sjökommendering varade i 2 år fram till oktober 1961. Jagaren Småland är numera museifartyg i Göteborg.Jagaren Hälsingland

Jagaren Småland

Sommaren 1961 blev jag antagen till underofficersutbildning som påbörjades i oktober 1961 2 år på Marinens tekniska i Karlskrona.


Marinens tekniska skola på
Bataljon af Trolle
Karlskrona Örlogsskolor
I oktober 1963 fortsatte utbildningen på Marinens underofficersskola på Berga örlogsskolor med examen i april 1964.

Marinens underofficersskola, Berga

Första befattning efter examen blev 2:e eldledningsmaskinist ombord på Jagaren Halland med ansvar för det lätta artilleriets eldledningsutrustning.

Jagaren Halland

Sommaren 1964 blev jag tillfrågad om jag ville ta hand om jagaren Uppland, som ansvarig för fartygets hela eldledningsutrustning, befattning eldledningsuppbördsman, och som skulle rustas för att ingå i Kustflottan. Trots att jag var Flottans yngste eldledningsmaskinist fick jag förtroendet att ta detta ansvar. Inom Kustflottan förekom olika pokal-skjutningar med artilleri, torped och ubåtsjakt. Mitt mål blev att vi skulle slå de andra jagarna, då de äldre flaggmaskinisterna ansåg att jag var för ung för detta uppdrag.

Jagaren Uppland "Happy ship"

Vi trimmade vår utrustning och tränade mycket och lyckades att ta det förnämsta priset - Kungapokalen i skjutning med medelsvårt artilleri i september 1965. Dessutom lyckades vi vinna Dalapokalen i ubåtsjakt och torpedskjutningen - Prinsens pokal.


Mitt exemplar av priset i samband med kungaskjutningen utdelad av
FC Bengt Forsbeck.
Jag mönstade av detta lyckliga skepp i augusti 1966, då jag hade blivit antagen till ingenjörsutbildning på Karlskrona högre tekniska läroverk. Eftersom jag hade Marinens tekniska skola som bakgrund fick jag börja direkt i 2:a ring på telelinjen. I maj 1968 tog vi som sista studenter enligt den gamla tentamensrutinen examen som läroverksingenjörer.


Högre tekniska läroverket i Karlskrona
Under tiden i Karlskrona hade jag blivit antagen som mariningenjörs-aspirant och påbörjade utbildningen på Kungl Sjökrigsskolan efter sommaren 1968. Där examinerades jag tillsammans med 9 andra mariningenjörskadetter till mariningenjör den 9 mars 1969.


Kungliga Sjökrigsskolan på Näsby slott