Hifab Kvalitetssäkring AB startade i januari 1979 och tillhandahöll konsulttjänster inom kvalitetsutveckling i olika verksamheter och kvalitetsdriven ledarutveckling. Företaget avvecklades 1987.
Några av mina uppdragsgivare Uppdragens inriktning
Hifabs Kvalitetsskola Kursledare för skolans kvalitetskurser
Arla Lokala seminarier om kvalitetsarbete
Saab Automobil Arbetsledar- och teamledarutbildning
RIFA (Ericsson) Kvalitetsutvecklingsprojekt i Kistafabriken
Halmstads Järnverk Kvalitetscirkelutveckling i Halmstad
Ahlsell Konsult i kvalitetsprojektet "Lyftet"
AGA Utveckling av deras kvalitetssystem
Svensk Bilprovning Regionala servicekvalitetsseminarier
Primus Utveckling av kvalitetssystemet i Hagfors
ICA Utveckling av kursmaterial och pilotkurser
Stena Line Servicekvalitetsprojekt ombord på fartygen
Apoteksbolaget Regionala servicekvalitetsseminarier
Marabou Konsult i deras kvalitetsutvecklingsprojekt
Svensk Direktreklam Konsult i deras kvalitetsutvecklingsprojekt
SJ Resebyrå (Ticket) Regionala servicekvalitetsseminarier
Ellos Servicekvalitetsseminarier i Borås