1990-> Mitt ideella engagemang  

Jag har varit och är medlem i många ideella organisationer i nästan hela mitt vuxna liv. Men det var först i samband med att min hustru och jag flyttade till Kista som engagemanget växte. Jag kom med i styrelsen i vår lokalavdelning Friluftsfrämjandet Norra Järva hösten 1989 och har sedan våren 1990 varit dess ordförande och vandringsledare.


 

 

 

 

 

 

 

 Så småningom blev jag även engagerad i områdets hembygds-förening och var dess ordförande 2002-2007.

Andra föreningar, där jag är engagerad i styrelserna är Förbundet för Ekoparken, Korpen Ut&Gå! (ordförande), Stockholms Sjögård och Haga Brunnsvikens vänner. I samtliga dessa är jag webbmaster för deras hemsidor.

 


Sedan 2002 är jag också på ideell basis engagerad i utvecklingen av Storstockholms gröna kilar, där jag varit/är med i olika arbetsgrupper och projekt, som t ex utveckling av kartor, vandringsleder och natur på recept (NaR) - numera vidare-utvecklat till Mindfulness i Naturen.