1969-1982 Mariningenjör  

Efter mariningenjörsexamen i mars 1969 blev jag placerad som lärare på Berga Örlogsskolor huvudsakligen inom olika teletekniska ämnen. Eftersom det inte ingick någon lärar- utbildning i våra kurser, började jag läsa pedagogik på Stockholms universitet hösten 1969 på halvfart.

Det blev så småningom 3 betyg i pedagogik med inriktning på under- visningsteknologi (klar 1972). Under mina studier gick några av kurserna på Försvarets Brevskola, och deras chef upptäckte mig och värvade mig till sin institution 1971.

Där fördjupade jag mig ytterligare i beteendevetenskapliga ämnen och började undervisa i pedagogik och ledarskap samt utveckla läromedel inom ämnesområdet.

Efter jobbet på Brevskolan kom jag åter till Berga 1973 och även till Kungliga Sjökrigsskolan nu som lärare inom ledarskap och pedagogik. Jag blev känd som en guru inom dessa ämnen i Marinen och hela Försvaret.

I slutet av 70-talet fick jag i uppdrag att skriva boken "Befäl ombord" och som kom ut 1982 och som alla kadetter hade som kurslitteratur. Jag avslutade min karriär i Marinen med att bli en av huvudlärarna i den gemensamma utbildningen för blivande lärare i ledarskap inom hela Försvaret 1982.

Berga slott

Näsby slott

Karlbergs slott