Min hustru Maj Östberg Rundquist och jag startade KvalitetsCentrum AB i april 1987 och har fortsatt att tillhandahålla konsulttjänster inomkvalitetsutveckling i
olika verksamheter. Vi lyckades behålla de kunder vi hade och får hela tiden nya uppdragsgivare. Vi jobbar numera med uppdrag kring "Livskvalitet" utifrån devisen mår man bra på jobbet, gör man ett bättre jobb och får nöjdare kunder och ökad lönsamhet.
   
Några av mina nya uppdragsgivare Uppdragens inriktning
Plastal Teamledarutveckling
Wasa försäkring Kvalitetsutvecklingsprojekt
Tetrapak Kvalitetssystemutvecklingsprojekt
Scania Arbetsledarutbildning på olika orter
Svensk Direktreklam Kvalitetsutvecklingsprojekt
Ericsson Konsult i deras långvariga Q-projekt
Posten Kvalitetsutveckling och revisionsarbete
Almi Företagspartner Kundundersökningar och kvalitetsseminarier
Kährs Kvalitetsförbättringsprogram
Radiotänst i Kiruna Kvalitetsseminarier med all personal
REKO (Comfort) Framtagning av det gemensamma ledningssystemet för kedjan.
Parker Hannifin Igångsättning av kvalitetsförbättringsarbete
Medhelp Utveckling av kvalitets- och miljöledningssystem samt utbildning av internrevisorer.
Birka Energi (Fortum) Utveckling av kursmaterial och utbildning av interna kvalitesrevisorer.
Bayer Utbildning av deras kvalitetsinternrevisorer
   
Rahmqvist Utveckling av kvalitets- och miljöledningssystem samt utbildning av internrevisorer
Rica City Hotels Utveckling av kvalitets- och miljöledningssystem samt utbildning av internrevisorer.
Kista Snabbtryck Utveckling av deras miljöledningssystem
Åhléns Konsult i deras servicekvalitetsprojekt
Stockholms läns landsting Konsult i deras livskvalitetsprojekt "Ut&Gå!"
Läs mer på vår hemsida