1946-1956 Folk- och realskolan  

När jag började i skolan i mitten av förra århundrandet gällde ännu den gamla folkskolestadgan från 1842, vars 1a § löd "Elev skola infinna sig i tid, hel och ren och med nödvändiga läroböcker försedd."Folkskolestadgan
De två första skolåren tillbringade jag i Härnevi småskola i Bro socken. Det var en B-skola med två klasser i samma klassrum. Eftersom min familj bodde på Dävensö, en ö i Mälaren, fick jag bo hos min lärarinna - fröken Öberg - de perioder, när isen varken bar eller brast.

Härnevi småskola

De följande 4 åren gick jag i Bro folkskola med magister Hedin som lärare. Jag fick så pass bra betyg efter 6:e klass att jag kunde börja i realskolan.

Bro folkskola

De två första åren i realskolan gick jag i Spånga samrealskola. Vi var tre grabbar, som bodde på Ådölandet och som gjorde sällskap till realskolan i Spånga. Ofta cyklade vi till Bro station och åkte tåget till Spånga, men det förekom ibland att vi cyklade hela vägen.

Spånga samrealskola

Sommaren 1954 flyttade vår familj till Tista gård norr om Nyköping och jag gick de två sista åren i realskolan i Nyköpings högre allmänna läroverk.

Nyköpings högre allmänna läroverk

I maj 1956 tog jag realexamen där.


Jag tar realexamen