2000-> Produktion av webbplatser  


1996 gjorde vi vår första hemsida för vårt företag KvalitetsCentrum AB. Den har vi behållit av nostalgiska skäl som undersida till vår nuvarande hemsida www.kvalitetscentrum.com.


 

 

 

 

 

 

 
Sommaren 2000 gick jag en omfattande utbildning i webbediteringsprogrammet Dreamweaver och har sedan dess producerat ett 20-tal webbplatser åt olika uppdragsgivare. Åt flera av dem är jag fortfarande webbmaster, men lär upp dem efterhand att ta hand om sina egna sidor.

 

Sedan 2011 efter en utbildning i Wordpress har jag börjat producera hemsidor och bloggar med detta verktyg. Jag är sedan 2014 kursledare åt Hembygdsförbundet för att lära deras webbredaktörer att handha förbundets applikation till Wordpress. Hitills har jag genomfört 7 kurser till ett 60-tal hembygdsföreningars webbredaktörer.